27 Aralık 2009 Pazar

Kaynaştırma Eğitimi Nedir ve Önemi:Kaynaştırma Eğitimi Nedir ve Önemi:
Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eğitim öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağladığı özel eğitim uygulamalarıdır. Kaynaştırma eğitimi bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlayan işlemdir. Her insanda olduğu gibi engelli çocuklarda, diğer insanlarla sosyal ilişki kurmak ve bunu sürdürmek, çevresi tarafından sevgi ve değer görmek, beğenilmek, takdir edinmek, hiç kimseye ihtiyaç duymadan ve bağımlı olmadan yaşamak istemektedirler. Bu onların en doğal hakkı olduğu gibi toplumsal bütünlüğün ve kalkınmanın da temelidir. Engelli çocuklara verilen eğitimin niteliği ne kadar iyi olursa olsun, sonuçta onu içinde yaşadığı toplumun bir üyesi haline getirmiyor ve kabul görmesini sağlamıyorsa verilen eğitim işe yaramayacaktır. Bu nedenle; kaynaştırma eğitimi, her türdeki engelli çocuğun devam ettiği okullarda önemli bir hizmet alanı olarak görülmesi ve bir takım tedbirlerin alınmasını gerçekleştirmektedir.
Kaynaştırma Eğitiminin Amaçları:
Kaynaştırma eğitiminin amacını birkaç boyutta açıklamak mümkündür. Sayıları azımsanamayacak ölçüde olan özel eğitime muhtaç çocukların bir eğitim imkanına kavuşturulması kaynaştırma eğitimi programının en önemli amacıdır. Halen okula devam etmekte olup sınıf tekrarı yapmış, okuma yazmada zorlanan, öğrenme güçlüğü çeken, konuşma gelişimi ve diğer gelişimlerinde akranlarına göre sürekli gerilik gösteren öğrencilerin durumlarının belirlenmesi, okul idaresi, öğretmen ve öğrenci velilerinin bilgilendirilmesi, öğrencinin durumunun açıklığa kavuşturularak kendisine ihtiyaç duyduğu özel eğitim ve rehberliğin verilmesi, kaynaştırma eğitiminin diğer bir amacıdır. Kaynaştırma eğitiminin amaçlarını şöyle özetleyebiliriz.
—Engelli çocukların kapasitelerini, ulaşabilecekleri en üst düzeye çıkarmak,
—Kendi gereksinimlerini karşılayabilecek hale getirmek, topluma yük olmaktan kurtararak, toplum içinde uyumlu ve mutlu bireyler olmalarını sağlamak,
—Kaynaştırma eğitiminin temelinde her çocuğun farklı olduğunun yani her çocuğun kendine özgü olduğunu kabul etmektir.
—Kaynaştırma eğitiminde, engelli ya da normal olarak adlandırılan çocukların doğal ortamlarda birbirlerinden bir şeyler öğrenmeleri ve kurulan ilişkilerde birbirini eğitmeleri için bir araya getirilmeleri de amaçlanmıştır.

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
Okul öncesi dönemde (0-6 yaş) çocuğunda herhangi bir engelin veya sağlık sorunun olması (fiziksel, zihinsel, görme, işitme) engelinin olması ailenin ve çocuğun bu durumu kabullenmesi çok zordur. Yaşıtlarından görsel anlamda farklı olmak, gelişimi geriden takip etmek çocuk ruh sağlığını olumsuz etkiler, aynı zamanda çocuğun da kendini arkadaşlarıyla kıyaslaması aileyi olumsuz etkiler bu nedenle ailenin bilinçli olması ve konun uzmanlarından destek alması çok önemlidir. Çocuğun toplumdan dışlanmaması, kendini soyutlamaması, kendi engelini kabullenmesi ve engelinin olmadığı alanlarda kendini geliştirmesi için çocukları kaynaştırma okullarına göndermeli, çocuğun eğitimiyle yakından ilgilenmeli ve çocuğun kendini yalnız hissetmesine fırsat verilmemelidir. Engelli çocukları topluma kazandırmak, engellerinden dolayı dışlanmalarını engellemek, onların duygularını paylaşmak, onlara her konuda yardımcı olmak için en büyük görev aile ve eğitimcilere düşer. Bu konuda ailelerin bilinçli olması, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, bu konuda duyarlı olması çok önemlidir.

0 yorum on "Kaynaştırma Eğitimi Nedir ve Önemi:"

Yorum Gönder

 

okulöncesi Copyright 2008 All Rights Reserved Baby Blog Designed by Ipiet | All Image Presented by Tadpole's Notez